.

Příbalový leták SALOFALK 1 G ��PKY – RCT SUP 90X1GM

Při užití léčivého přípravku SALOFALK 1 G ��PKY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SALOFALK 1 G ��PKY naleznete

  • Co je přípravek SALOFALK 1 G ��PKY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SALOFALK 1 G ��PKY užívat
  • Jak se přípravek SALOFALK 1 G ��PKY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SALOFALK 1 G ��PKY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SALOFALK 1 G ��PKY