.

Příbalový leták SALOFALK 4 G – RCT SUS 7X60GM

Při užití léčivého přípravku SALOFALK 4 G si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SALOFALK 4 G naleznete

  • Co je přípravek SALOFALK 4 G a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SALOFALK 4 G užívat
  • Jak se přípravek SALOFALK 4 G užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SALOFALK 4 G uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SALOFALK 4 G