.

Příbalový leták SALOFALK 500 – POR TBL ENT 100X500MG

Při užití léčivého přípravku SALOFALK 500 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SALOFALK 500 naleznete

  • Co je přípravek SALOFALK 500 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SALOFALK 500 užívat
  • Jak se přípravek SALOFALK 500 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SALOFALK 500 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SALOFALK 500