.

Příbalový leták SALOZINAL 500 MG – RCT SUP 10X500MG

Při užití léčivého přípravku SALOZINAL 500 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SALOZINAL 500 MG naleznete

  • Co je přípravek SALOZINAL 500 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SALOZINAL 500 MG užívat
  • Jak se přípravek SALOZINAL 500 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SALOZINAL 500 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SALOZINAL 500 MG