.

Příbalový leták SAMBUCUS NIGRA – POR GRA 4GM 31CH-200CH

Při užití léčivého přípravku SAMBUCUS NIGRA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SAMBUCUS NIGRA naleznete

  • Co je přípravek SAMBUCUS NIGRA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SAMBUCUS NIGRA užívat
  • Jak se přípravek SAMBUCUS NIGRA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SAMBUCUS NIGRA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SAMBUCUS NIGRA