.

Příbalový leták SAMIXON 1000 – INJ PLV SOL 1X1000MG

Při užití léčivého přípravku SAMIXON 1000 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SAMIXON 1000 naleznete

  • Co je přípravek SAMIXON 1000 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SAMIXON 1000 užívat
  • Jak se přípravek SAMIXON 1000 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SAMIXON 1000 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SAMIXON 1000