.

Příbalový leták SAMSCA 15 MG – POR TBL NOB 10X15MG

Při užití léčivého přípravku SAMSCA 15 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SAMSCA 15 MG naleznete

  • Co je přípravek SAMSCA 15 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SAMSCA 15 MG užívat
  • Jak se přípravek SAMSCA 15 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SAMSCA 15 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SAMSCA 15 MG