.

Příbalový leták SAMSCA 30 MG – POR TBL NOB 10X30MG

Při užití léčivého přípravku SAMSCA 30 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SAMSCA 30 MG naleznete

  • Co je přípravek SAMSCA 30 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SAMSCA 30 MG užívat
  • Jak se přípravek SAMSCA 30 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SAMSCA 30 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SAMSCA 30 MG