.

Příbalový leták SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML – POR SOL 1X50ML/5GM

Při užití léčivého přípravku SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML naleznete

  • Co je přípravek SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML užívat
  • Jak se přípravek SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML