.

Příbalový leták SANDIMMUN NEORAL 25 MG – POR CPS MOL 50X25MG

Při užití léčivého přípravku SANDIMMUN NEORAL 25 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SANDIMMUN NEORAL 25 MG naleznete

  • Co je přípravek SANDIMMUN NEORAL 25 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SANDIMMUN NEORAL 25 MG užívat
  • Jak se přípravek SANDIMMUN NEORAL 25 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SANDIMMUN NEORAL 25 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SANDIMMUN NEORAL 25 MG