.

Příbalový leták SANDIMMUN – INF CNC SOL 10X1ML

Při užití léčivého přípravku SANDIMMUN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SANDIMMUN naleznete

  • Co je přípravek SANDIMMUN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SANDIMMUN užívat
  • Jak se přípravek SANDIMMUN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SANDIMMUN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SANDIMMUN