.

Příbalový leták SANDOSTATIN 0.1 MG/ML – INJ SOL+INF CNC SOL5X1ML/0.1MG

Při užití léčivého přípravku SANDOSTATIN 0.1 MG/ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SANDOSTATIN 0.1 MG/ML naleznete

  • Co je přípravek SANDOSTATIN 0.1 MG/ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SANDOSTATIN 0.1 MG/ML užívat
  • Jak se přípravek SANDOSTATIN 0.1 MG/ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SANDOSTATIN 0.1 MG/ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SANDOSTATIN 0.1 MG/ML