.

Příbalový leták SANDOSTATIN LAR 30 MG – INJ PSU LQF 1X30MG

Při užití léčivého přípravku SANDOSTATIN LAR 30 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SANDOSTATIN LAR 30 MG naleznete

  • Co je přípravek SANDOSTATIN LAR 30 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SANDOSTATIN LAR 30 MG užívat
  • Jak se přípravek SANDOSTATIN LAR 30 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SANDOSTATIN LAR 30 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SANDOSTATIN LAR 30 MG