.

Příbalový leták SANGONA 12.5 MG – POR TBL FLM 56X12.5MG

Při užití léčivého přípravku SANGONA 12.5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SANGONA 12.5 MG naleznete

  • Co je přípravek SANGONA 12.5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SANGONA 12.5 MG užívat
  • Jak se přípravek SANGONA 12.5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SANGONA 12.5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SANGONA 12.5 MG