.

Příbalový leták SANGONA COMBI 50 MG/12.5 MG – POR TBL FLM 90X50MG/12.5MG II

Při užití léčivého přípravku SANGONA COMBI 50 MG/12.5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SANGONA COMBI 50 MG/12.5 MG naleznete

  • Co je přípravek SANGONA COMBI 50 MG/12.5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SANGONA COMBI 50 MG/12.5 MG užívat
  • Jak se přípravek SANGONA COMBI 50 MG/12.5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SANGONA COMBI 50 MG/12.5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SANGONA COMBI 50 MG/12.5 MG