.

Příbalový leták SANGUINARIA CANADENSIS – POR GRA 4GM 3K-10MK

Při užití léčivého přípravku SANGUINARIA CANADENSIS si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SANGUINARIA CANADENSIS naleznete

  • Co je přípravek SANGUINARIA CANADENSIS a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SANGUINARIA CANADENSIS užívat
  • Jak se přípravek SANGUINARIA CANADENSIS užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SANGUINARIA CANADENSIS uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SANGUINARIA CANADENSIS