.

Příbalový leták SANORIN 1 PM – NAS SPR SOL 1X10ML

Při užití léčivého přípravku SANORIN 1 PM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SANORIN 1 PM naleznete

  • Co je přípravek SANORIN 1 PM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SANORIN 1 PM užívat
  • Jak se přípravek SANORIN 1 PM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SANORIN 1 PM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SANORIN 1 PM