.

Příbalový leták SARIDON – POR TBL NOB 20

Při užití léčivého přípravku SARIDON si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SARIDON naleznete

  • Co je přípravek SARIDON a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SARIDON užívat
  • Jak se přípravek SARIDON užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SARIDON uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SARIDON