.

Příbalový leták SARSAPARILLA – POR GRA 4GM 2CH-200CH

Při užití léčivého přípravku SARSAPARILLA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SARSAPARILLA naleznete

  • Co je přípravek SARSAPARILLA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SARSAPARILLA užívat
  • Jak se přípravek SARSAPARILLA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SARSAPARILLA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SARSAPARILLA