.

Příbalový leták SARTEN 10 – POR TBL FLM 30X10MG

Při užití léčivého přípravku SARTEN 10 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SARTEN 10 naleznete

  • Co je přípravek SARTEN 10 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SARTEN 10 užívat
  • Jak se přípravek SARTEN 10 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SARTEN 10 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SARTEN 10