.

Příbalový leták SARTEN 20 – POR TBL FLM 84X20MG

Při užití léčivého přípravku SARTEN 20 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SARTEN 20 naleznete

  • Co je přípravek SARTEN 20 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SARTEN 20 užívat
  • Jak se přípravek SARTEN 20 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SARTEN 20 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SARTEN 20