.

Příbalový leták SARTEN 40 – POR TBL FLM 84X40MG

Při užití léčivého přípravku SARTEN 40 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SARTEN 40 naleznete

  • Co je přípravek SARTEN 40 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SARTEN 40 užívat
  • Jak se přípravek SARTEN 40 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SARTEN 40 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SARTEN 40