.

Příbalový leták SARTEN PLUS H 20/25 MG – POR TBL FLM 14

Při užití léčivého přípravku SARTEN PLUS H 20/25 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SARTEN PLUS H 20/25 MG naleznete

  • Co je přípravek SARTEN PLUS H 20/25 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SARTEN PLUS H 20/25 MG užívat
  • Jak se přípravek SARTEN PLUS H 20/25 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SARTEN PLUS H 20/25 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SARTEN PLUS H 20/25 MG