.

Příbalový leták SATIVEX OROMUCOSAL SPRAY – ORM SPR 1X5.5ML

Při užití léčivého přípravku SATIVEX OROMUCOSAL SPRAY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SATIVEX OROMUCOSAL SPRAY naleznete

  • Co je přípravek SATIVEX OROMUCOSAL SPRAY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SATIVEX OROMUCOSAL SPRAY užívat
  • Jak se přípravek SATIVEX OROMUCOSAL SPRAY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SATIVEX OROMUCOSAL SPRAY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SATIVEX OROMUCOSAL SPRAY