.

Příbalový leták SAYANA 104 MG/0.65 ML INJEKďż˝Nďż˝ SUSPENZE – INJ SUS 1X0.65ML/104MG + 1 JEH

Při užití léčivého přípravku SAYANA 104 MG/0.65 ML INJEKďż˝Nďż˝ SUSPENZE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SAYANA 104 MG/0.65 ML INJEKďż˝Nďż˝ SUSPENZE naleznete

  • Co je přípravek SAYANA 104 MG/0.65 ML INJEKďż˝Nďż˝ SUSPENZE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SAYANA 104 MG/0.65 ML INJEKďż˝Nďż˝ SUSPENZE užívat
  • Jak se přípravek SAYANA 104 MG/0.65 ML INJEKďż˝Nďż˝ SUSPENZE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SAYANA 104 MG/0.65 ML INJEKďż˝Nďż˝ SUSPENZE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SAYANA 104 MG/0.65 ML INJEKďż˝Nďż˝ SUSPENZE