.

Příbalový leták SCINTIMUN 1 MG KIT PRO P��PRAVU RADIOFARMAKA – RAD KIT 1MG+3MG

Při užití léčivého přípravku SCINTIMUN 1 MG KIT PRO P��PRAVU RADIOFARMAKA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SCINTIMUN 1 MG KIT PRO P��PRAVU RADIOFARMAKA naleznete

  • Co je přípravek SCINTIMUN 1 MG KIT PRO P��PRAVU RADIOFARMAKA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SCINTIMUN 1 MG KIT PRO P��PRAVU RADIOFARMAKA užívat
  • Jak se přípravek SCINTIMUN 1 MG KIT PRO P��PRAVU RADIOFARMAKA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SCINTIMUN 1 MG KIT PRO P��PRAVU RADIOFARMAKA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SCINTIMUN 1 MG KIT PRO P��PRAVU RADIOFARMAKA