.

Příbalový leták SEBIVO 20 MG/ML – POR SOL 1X300ML

Při užití léčivého přípravku SEBIVO 20 MG/ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SEBIVO 20 MG/ML naleznete

  • Co je přípravek SEBIVO 20 MG/ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEBIVO 20 MG/ML užívat
  • Jak se přípravek SEBIVO 20 MG/ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SEBIVO 20 MG/ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SEBIVO 20 MG/ML