.

Příbalový leták SECALE CORNUTUM – POR GRA 4GM 3K-10MK

Při užití léčivého přípravku SECALE CORNUTUM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SECALE CORNUTUM naleznete

  • Co je přípravek SECALE CORNUTUM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SECALE CORNUTUM užívat
  • Jak se přípravek SECALE CORNUTUM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SECALE CORNUTUM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SECALE CORNUTUM