.

Příbalový leták SECTRAL 400 MG – POR TBL FLM 30X400MG

Při užití léčivého přípravku SECTRAL 400 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SECTRAL 400 MG naleznete

  • Co je přípravek SECTRAL 400 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SECTRAL 400 MG užívat
  • Jak se přípravek SECTRAL 400 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SECTRAL 400 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SECTRAL 400 MG