.

Příbalový leták SEDACORON – POR TBL NOB 50X200MG

Při užití léčivého přípravku SEDACORON si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SEDACORON naleznete

  • Co je přípravek SEDACORON a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEDACORON užívat
  • Jak se přípravek SEDACORON užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SEDACORON uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SEDACORON