.

Příbalový leták SEDALIA – POR SIR 1X200ML

Při užití léčivého přípravku SEDALIA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SEDALIA naleznete

  • Co je přípravek SEDALIA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEDALIA užívat
  • Jak se přípravek SEDALIA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SEDALIA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SEDALIA