.

Příbalový leták SEEBRI BREEZHALER 44 MCG – INH PLV CPS DUR 6X1X44RG+INH

Při užití léčivého přípravku SEEBRI BREEZHALER 44 MCG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SEEBRI BREEZHALER 44 MCG naleznete

  • Co je přípravek SEEBRI BREEZHALER 44 MCG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEEBRI BREEZHALER 44 MCG užívat
  • Jak se přípravek SEEBRI BREEZHALER 44 MCG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SEEBRI BREEZHALER 44 MCG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SEEBRI BREEZHALER 44 MCG