.

Příbalový leták SEFOTAK 1 G – INJ PLV SOL 1X1GM

Při užití léčivého přípravku SEFOTAK 1 G si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SEFOTAK 1 G naleznete

  • Co je přípravek SEFOTAK 1 G a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEFOTAK 1 G užívat
  • Jak se přípravek SEFOTAK 1 G užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SEFOTAK 1 G uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SEFOTAK 1 G