.

Příbalový leták SELENIUM METALLICUM – POR GRA 4GM 3K-10MK

Při užití léčivého přípravku SELENIUM METALLICUM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SELENIUM METALLICUM naleznete

  • Co je přípravek SELENIUM METALLICUM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SELENIUM METALLICUM užívat
  • Jak se přípravek SELENIUM METALLICUM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SELENIUM METALLICUM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SELENIUM METALLICUM