.

Příbalový leták SENNA – POR GRA 4GM 2CH-200CH

Při užití léčivého přípravku SENNA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SENNA naleznete

  • Co je přípravek SENNA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SENNA užívat
  • Jak se přípravek SENNA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SENNA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SENNA