.

Příbalový leták SENNOVďż˝ LIST – POR SPC 1X50GM

Při užití léčivého přípravku SENNOVďż˝ LIST si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SENNOVďż˝ LIST naleznete

  • Co je přípravek SENNOVďż˝ LIST a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SENNOVďż˝ LIST užívat
  • Jak se přípravek SENNOVďż˝ LIST užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SENNOVďż˝ LIST uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SENNOVďż˝ LIST