.

Příbalový leták SENNOVďż˝ LUSKY – SPC 1X50GM(PP S��.)

Při užití léčivého přípravku SENNOVďż˝ LUSKY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SENNOVďż˝ LUSKY naleznete

  • Co je přípravek SENNOVďż˝ LUSKY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SENNOVďż˝ LUSKY užívat
  • Jak se přípravek SENNOVďż˝ LUSKY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SENNOVďż˝ LUSKY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SENNOVďż˝ LUSKY