.

Příbalový leták SENSICUTAN – DRM CRM 1X30GM

Při užití léčivého přípravku SENSICUTAN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SENSICUTAN naleznete

  • Co je přípravek SENSICUTAN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SENSICUTAN užívat
  • Jak se přípravek SENSICUTAN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SENSICUTAN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SENSICUTAN