.

Příbalový leták SENTI-SCINT KIT – RAD KIT 3LAH

Při užití léčivého přípravku SENTI-SCINT KIT si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SENTI-SCINT KIT naleznete

  • Co je přípravek SENTI-SCINT KIT a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SENTI-SCINT KIT užívat
  • Jak se přípravek SENTI-SCINT KIT užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SENTI-SCINT KIT uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SENTI-SCINT KIT