.

Příbalový leták SEPIA OFFICINALIS – POR GRA 4GM 2CH-30CH

Při užití léčivého přípravku SEPIA OFFICINALIS si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SEPIA OFFICINALIS naleznete

  • Co je přípravek SEPIA OFFICINALIS a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEPIA OFFICINALIS užívat
  • Jak se přípravek SEPIA OFFICINALIS užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SEPIA OFFICINALIS uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SEPIA OFFICINALIS