.

Příbalový leták SEPTOFORT 2 MG – ORM PAS 36X2MG

Při užití léčivého přípravku SEPTOFORT 2 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SEPTOFORT 2 MG naleznete

  • Co je přípravek SEPTOFORT 2 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEPTOFORT 2 MG užívat
  • Jak se přípravek SEPTOFORT 2 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SEPTOFORT 2 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SEPTOFORT 2 MG