.

Příbalový leták SEPTOLETE D – ORM PAS 30

Při užití léčivého přípravku SEPTOLETE D si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SEPTOLETE D naleznete

  • Co je přípravek SEPTOLETE D a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEPTOLETE D užívat
  • Jak se přípravek SEPTOLETE D užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SEPTOLETE D uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SEPTOLETE D