.

Příbalový leták SEPTOLETE – ORM PAS 30

Při užití léčivého přípravku SEPTOLETE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SEPTOLETE naleznete

  • Co je přípravek SEPTOLETE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEPTOLETE užívat
  • Jak se přípravek SEPTOLETE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SEPTOLETE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SEPTOLETE