.

Příbalový leták SEPTONEX – DRM SPR SOL 1X30ML

Při užití léčivého přípravku SEPTONEX si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SEPTONEX naleznete

  • Co je přípravek SEPTONEX a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEPTONEX užívat
  • Jak se přípravek SEPTONEX užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SEPTONEX uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SEPTONEX