.

Příbalový leták SERDOLECT 16 MG – POR TBL FLM 28X16MG

Při užití léčivého přípravku SERDOLECT 16 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SERDOLECT 16 MG naleznete

  • Co je přípravek SERDOLECT 16 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SERDOLECT 16 MG užívat
  • Jak se přípravek SERDOLECT 16 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SERDOLECT 16 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SERDOLECT 16 MG