.

Příbalový leták SERETIDE 25/50 INHALER – INH SUS PSS 120X25/50MCG+POďż˝

Při užití léčivého přípravku SERETIDE 25/50 INHALER si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SERETIDE 25/50 INHALER naleznete

  • Co je přípravek SERETIDE 25/50 INHALER a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SERETIDE 25/50 INHALER užívat
  • Jak se přípravek SERETIDE 25/50 INHALER užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SERETIDE 25/50 INHALER uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SERETIDE 25/50 INHALER