.

Příbalový leták SERETIDE DISKUS 50/100 – INH PLV 3X60X50/100RG

Při užití léčivého přípravku SERETIDE DISKUS 50/100 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SERETIDE DISKUS 50/100 naleznete

  • Co je přípravek SERETIDE DISKUS 50/100 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SERETIDE DISKUS 50/100 užívat
  • Jak se přípravek SERETIDE DISKUS 50/100 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SERETIDE DISKUS 50/100 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SERETIDE DISKUS 50/100