.

Příbalový leták SERETIDE DISKUS 50/500 – INH PLV 1X60X50/500MCG

Při užití léčivého přípravku SERETIDE DISKUS 50/500 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SERETIDE DISKUS 50/500 naleznete

  • Co je přípravek SERETIDE DISKUS 50/500 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SERETIDE DISKUS 50/500 užívat
  • Jak se přípravek SERETIDE DISKUS 50/500 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SERETIDE DISKUS 50/500 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SERETIDE DISKUS 50/500