.

Příbalový leták SEREVENT DISKUS – INH PLV DOS 60X50RG

Při užití léčivého přípravku SEREVENT DISKUS si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SEREVENT DISKUS naleznete

  • Co je přípravek SEREVENT DISKUS a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEREVENT DISKUS užívat
  • Jak se přípravek SEREVENT DISKUS užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SEREVENT DISKUS uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SEREVENT DISKUS