.

Příbalový leták SERLIFT 50 MG – POR TBL FLM 100X50MG

Při užití léčivého přípravku SERLIFT 50 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SERLIFT 50 MG naleznete

  • Co je přípravek SERLIFT 50 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SERLIFT 50 MG užívat
  • Jak se přípravek SERLIFT 50 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SERLIFT 50 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SERLIFT 50 MG